Optimaliseer uw gewassen door het potentieel van uw machines te gebruiken dankzij onze preciesielandbouwservice.

  Wat is het merk van uw tractor?

  Ik wil graag informatie per e-mail ontvangen van Cofabel

  De actievoorwaarden onderaan deze pagina zijn van toepassing op deze actie.

  Waarom kiezen voor Varicare ?

  Aardappelen

  Variabel planten en bemesten

  Meerwaarde

  +400 €/ha

  Hogere opbrengsten en geoptimaliseerde maatsortering

  Maïs

  Variabele inzaai

  Meerwaarde

  +85 €/ha

  Verhoging van het zetmeel- en droge stofgehalte

  Tarwe

  Variabele bemesting

  Meerwaarde

  +100 €/ha

  Betere toegankelijkheid van stikstof en minder uitspoeling

  Actievoorwaarden:

  Deze actie wordt georganiseerd door Cobelal BV divisie Cofabel, met zetel te 3012 Wilsele, Aarschotsesteenweg 84, KBO 0408.456.706, hierna genoemd “Cofabel”.

  DezeVaricare-actie is alleen geldig voor maïs-, tarwe- of aardappelteelten op een oppervlakte van minimaal 10 hectare. Je betaalt slechts 80% van de actueel geldende prijs van de dienst als je een Varicare-contract afsluit vóór 28/12/2023 en voldoet aan de overige voorwaarden hier uiteengezet. Om van de actie te kunnen genieten, moet je je eerst inschrijven op de Cofabel stand op de Agribex beurs van 06 tot 10/12/2023 in het Paleis voor Tentoonstellingen in Laken of door het online formulier in te vullen op www.cobelal.be/Varicare vóór 15/12/2023. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere promoties. Cofabel behoudt zich het recht voor om deze actie op elk moment te wijzigen of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.  Door deel te nemen aan deze aanbieding erken je onderhavige vermeldingen gelezen, begrepen en geaccepteerd te hebben.

  Cofabel verwerkt, als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens die zij verkrijgt via het online formulier of bij haar stand op de Agribex beurs uitsluitend om uw interesse in de actie vast te leggen, u hieromtrent te contacteren en na te gaan of u voldoet aan de actievoorwaarden. Indien u het vakje “ja” aangeduid heb op de vraag of u informatie per mail wilt toegestuurd krijgen, worden uw gegevens ook gebruikt om u interessante informatie over de producten van Cofabel toe te sturen. Meer informatie omtrent het privacybeleid van Cofabel is te raadplegen op: https://www.cobelal.be/nl/privacy-policy